Сборник полезных ссылок для системного администратора: 💫 💫 💫 💫 💫 💫 💫 читайте на сайте

🗣 Как Сделать Вторую Сим Карту на Один Номер Мтс Беларусь

Падключэнне TWIN-карты

Паслуга «» дае магчымасць абаненту выкарыстоўваць 2 SIM-карты з адным абаненцкім нумарам. Паслугай могуць карыстацца ўсе абаненты МТС.

SIM-карты ў рамках паслугі «Падключэнне TWIN-карты» могуць выкарыстоўвацца з абаненцкім абсталяваннем:

адначасова (дзве SIM-карты адначасова актыўныя ў сетцы МТС).

«Адначасовы» рэжым:

У гэтым рэжыме работы SIM-картаў дзве новыя SIM-карты даюцца абаненту па заяве на аказанне паслугі «Падключэнне TWIN-карты» у салоне МТС.
Калі ў абанента ўжо есць дзеючая SIM-карта, атрыманая раней, другая SIM-карта можа быць аформленая ў дадатак да яе, без замены існуючай SIM-карты.

Для «адначасовай» работы TWIN-картаў абаненту могуць выдзяляцца SIM-карты розных памераў (SIM + SIM, SIM + micro-SIM, micro-SIM + micro-SIM і інш.). Тыпы SIM-картаў вызначаюцца абанентам у заяве на аказанне паслугі. У выпадку калі абанент жадае змяніць тып SIM-карты падчас заказу паслугі «Падключэнне TWIN-карты», гэтая замена не тарыфікуецца;

Падчас «адначасовай» работы дзвюх SIM-картаў абанент можа на выбар наладзіць атрыманне ўваходных тэлефанаванняў:

 • «паралельны дазвон» (тэлефанаванне паступае адначасова на 2 SIM-карты)
 • «паслядоўны дазвон» (тэлефанаванне паступае на SIM-карту №1, у выпадку занятасці, адбою, адсутнасці адказу на працягу 40 секунд або недаступнасці абанента тэлефанаванне паступае на SIM-карту №2). Тып дазвону вызначаецца абанентам у заяве на аказанне паслугі. Тып дазвону можа быць зменены абанентам па звароце ў Салон сувязі МТС або Кантактны цэнтр МТС.

Падчас устаноўкі «паслядоўнага дазвону» чарговасць дазвону можа быць вызначаная і змененая абанентам самастойна пры дапамозе наступных каманд:

Дзеянні праз USSD-каманды

Даведацца, які нумар чарговасці дазвону ўстаноўлены для гэтай SIM-карты

На тэлефоне, у якім устаноўленая гэтая SIM карта, трэба набраць *609# і націснуць клавішу Send/Адправіць. У адказ на запыт прыйдзе парадкавы нумар чаргі.

Устанавіць для гэтай SIM-карты нумар чарговасці дазвону 1

На тэлефоне трэба набраць *610# і націснуць клавішу Send/Адправіць.

Устанавіць для гэтай SIM-карты нумар чарговасці дазвону

На тэлефоне трэба набраць *610*N#

дзе N — нумар чарговасці дазвону (1 або 2),

і націснуць клавішу Send/Адправіць.

Устанавіць для іншай SIM-карты нумар чарговасці дазвону

На тэлефоне трэба набраць **610*N*M#

дзе N — нумар чарговасці дазвону (1 або 2) для SIM-карты M
M — парадкавы нумар SIM-карты (1 або 2),

і націснуць клавішу Send/Адправіць.

Прыем SMS- і MMS-паведамленняў магчымы толькі на адну SIM-карту і для «паслядоўнага» і для «паралельнага» рэжыму работы SIM-картаў.

Парадкавы нумар SIM-карты, вызначанай для прыему ўваходных SMS- і MMS-паведамленняў, можа быць вызначаны і зменены абанентам самастойна пры дапамозе наступных каманд:

Даведацца, якая SIM-карта прымае SMS
Падчас адпраўкі USSD-запыту ў адказ прыходзяць USSD-паведамленні на кожную з SIM-картаў, якія выкарыстоўваюцца.

Пры любым з рэжымаў работы SIM-картаў і варыянтах дазвону выходныя тэлефанаванні могуць ажыццяўляцца з любой SIM-карты паводле меркавання абанента.

Падчас адначасовай работы дзвюх SIM-картаў некаторыя паслугі даюцца з наступнымі абмежаваннямі:

 • «Персанальны ГУДОК» — мелодыі паслугі «Персанальны ГУДОК» прайграваюцца толькі падчас тэлефанавання з адной SIM-карты («асноўная» SIM-карта, якая выдавалася падчас падключэння да сеткі МТС);
 • «ТОНІНГ» — мелодыі паслугі «ТОНІНГ» не прайграваюцца падчас «паслядоўнага дазвону» на другой SIM-карце, у выпадку, калі тэлефон з першай SIM-картай знаходзіцца па-за зонай дзеяння сеткі або выключаны;
 • «Будзь у курсе» — усплывальныя паведамленні ў рамках паслугі прыходзяць на адну SIM-карту («асноўная» SIM-карта, якая выдавалася падчас падключэння да сеткі МТС);
 • SMS-паведамленні ў рамках сэрвісаў «есць сувязь» і «Вам тэлефанавалі» накіроўваюцца толькі на адну SIM-карту (карту для прыему SMS-, MMS-паведамленняў). Калі ўстаноўлены паралельны дазвон, актываваны сэрвіс «Вам тэлефанавалі» і адна з SIM-картаў выключаная, на SIM-карту, якая была вызначаная як карта для прыему SMS-, MMS-паведамленняў, будуць паступаць SMS-паведамленні пра прапушчаныя тэлефанаванні.

Колькі каштуе?

Кошт паслугі «Падключэнне TWIN-карты» складзе 15, 00 рублеў з улікам ПДВ.
Тэхналагічныя USSD-запыты, якія выкарыстоўваюцца ў рамках кіравання паслугай «Падключэнне TWIN-карты», не тарыфікуюцца.

Аказанне любых паслуг сувязі тарыфікуецца для кожнай з SIM-картаў, на якой быў згенераваны адпаведны трафік, у адпаведнасці з тарыфным планам абаненцкага нумара, незалежна ад рэжыму выкарыстання SIM-картаў (пачарговы або адначасовы).

Дзе набыць?

Набыць TWIN-карту можна ў Салонах сувязі МТС.

Паслуга «Падключэнне TWIN-карты» ажыццяўляецца пры ўмове наяўнасці грашовых сродкаў для спісання кошту падключэння паслугі з балансу асабовага рахунку абаненцкага нумара. У выпадку неабходнасці замены любой з SIM-картаў абаненту неабходна звярнуцца ў Салон сувязі МТС і запоўніць адпаведную заяву на замену SIM-карты. Замена SIM-карты аплачваецца абанентам у адпаведнасці з тарыфам на паслугу «Замена SIM-карты». У выпадку непрацаздольнасці SIM-карты з тэхнічнах прычынаў, не звязаных з дзеяннямі абанента, замена SIM-карты не тарыфікуецца.

Каб адмовіцца ад паслугі «Падключэнне TWIN-карты», абаненту неабходна звярнуцца ў Салон сувязі МТС.
Заказваючы паслугу «Падключэнне TWIN-карты», абанент тым самым пацвярджае, што азнаемлены і згодны з гэтымі правіламі яе аказання.

Абмежаванні

Падключэнне або выкарыстанне TWIN-карты недаступнае на тарыфным плане «Безліміцішча», а таксама пры наяўнасці падключаных паслуг «Карпаратыўны безлімітны інтэрнэт», «Інтэрнэт для дому».

Подключение TWIN-карты

Услуга «» предоставляет возможность абоненту использовать 2 SIM-карты с одним абонентским номером. Услуга предоставляется всем абонентам МТС.

SIM-карты, предоставленные в рамках услуги «Подключение TWIN-карты», могут использоваться с абонентским оборудованием:

 • одновременно (две SIM-карты одновременно активны в сети МТС).

«Одновременный» режим:

В данном режиме работы SIM-карт две новые SIM-карты предоставляются абоненту по заявлению на предоставление услуги «Подключение TWIN-карты» в салоне МТС.

Если у абонента уже есть действующая SIM-карта, предоставленная ранее, вторая SIM-карта может быть оформлена в дополнение к ней, без замены существующей SIM-карты.

Для «одновременной» работы TWIN-карт абоненту могут предоставляться SIM-карты различных размеров (SIM + SIM, SIM + micro-SIM, micro-SIM + micro-SIM и др.). Типы SIM-карт указываются абонентом в заявлении на предоставление услуги. В случае если абонент желает сменить тип используемой SIM-карты при заказе услуги «Подключение TWIN-карты», данная замена не тарифицируется;

При «одновременной» работе двух SIM-карт абонент может на выбор установить следующие настройки получения входящих вызовов:

 • «параллельный дозвон» (вызов поступает одновременно на 2 SIM-карты)
 • «последовательный дозвон» (вызов поступает на SIM-карту №1, в случае занятости, отбоя, отсутствия ответа в течение 40 секунд или недоступности абонента вызов поступает на SIM-карту №2). Тип дозвона определяется абонентом и указывается в заявлении на предоставление услуги. Тип дозвона может быть изменен абонентом по обращению в Салон связи МТС или Контактный центр МТС.

При установке «последовательного дозвона» очередность дозвона может быть определена и изменена абонентом самостоятельно с помощью следующих команд:

Действия через USSD-команды

Узнать, какой номер очередности дозвона установлен для данной SIM-карты

На телефоне, в котором установлена данная SIM карта, нужно набрать *609# и нажать клавишу Send/Отправить. В ответ на запрос придет порядковый номер очереди.

Установить для данной SIM-карты номер очередности дозвона 1

На телефоне нужно набрать *610# нажать клавишу Send/Отправить.

Установить для данной SIM-карты номер очередности дозвона

На телефоне нужно набрать *610*N#

где N – номер очередности дозвона (1 или 2),

и нажать клавишу Send/Отправить.

Установить для другой SIM-карты номер очередности дозвона

На телефоне нужно набрать **610*N*M#

где N – номер очередности дозвона (1 или 2) для SIM-карты M
M – порядковый номер SIM-карты (1 или 2),

Прием SMS- и MMS-сообщений возможен только на одну SIM-карту и для «последовательного» и для «параллельного» режима работы SIM-карт.

Порядковый номер SIM-карты, определенной для приема входящих SMS- и MMS-сообщений, может быть определен и изменен абонентом самостоятельно с помощью следующих команд:

Узнать, какая SIM-карта принимает SMS

На телефоне, в котором установлена любая из предоставленных SIM-карт, нужно набрать *#612# и нажать клавишу Send/Отправить. В ответ придет порядковый номер SIM-карты для приема SMS.

Установить, чтобы данная SIM-карта принимала SMS

На телефоне, в котором установлена любая из предоставленных SIM-карт, нужно набрать **612# и нажать клавишу Send/Отправить.

При отправке USSD-запроса, ответные USSD-сообщения приходят на каждую из используемых SIM-карт.
При любом из режимов работы SIM-карт и вариантах дозвона исходящие вызовы могут осуществляться с любой SIM-карты по усмотрению абонента.

При одновременной работе двух SIM-карт некоторые услуги предоставляются со следующими ограничениями:

 • «Персональный ГУДОК» — мелодии услуги «Персональный ГУДОК» проигрываются только при звонке с одной SIM-карты («основная» SIM-карта, которая выдавалась при подключении к сети МТС)
 • «ТОНИНГ» — мелодии услуги «ТОНИНГ» не проигрываются при «последовательном дозвоне» на второй SIM-карте, в случае, если телефон с первой SIM-картой находится вне зоны действия сети или выключен.
 • «Будь в курсе» — всплывающие сообщения в рамках услуги приходят на одну SIM-карту («основная» SIM-карта, которая выдавалась при подключении к сети МТС)
 • SMS-уведомления в рамках сервисов «Есть связь» и «Вам звонили» направляются только на одну SIM-карту (карту для приема SMS-, MMS-сообщений). Если установлен параллельный дозвон, активирован сервис «Вам звонили» и одна из SIM-карт выключена, то на SIM-карту, определенную, как карту для приема SMS-, MMS-сообщений будут поступать SMS-уведомления о пропущенных звонках.

Сколько стоит?

Стоимость услуги «Подключение TWIN-карты» составит 25, 00 рублей с учетом НДС.
Технологические USSD-запросы, используемые в рамках управления услугой «Подключение TWIN-карты», не тарифицируются.

Оказание любых услуг связи тарифицируется для каждой из SIM-карт, на которой был сгенерирован соответствующий трафик, в соответствии с тарифным планом абонентского номера, независимо от режима использования SIM-карт (поочередный или одновременный).

Где купить?

Приобрести TWIN-карту можно в Салонах связи МТС.

Услуга «Подключение TWIN-карты» осуществляется при условии наличия денежных средств для списания стоимости подключения услуги с баланса лицевого счета абонентского номера. В случае необходимости замены любой из SIM-карт абоненту необходимо обратиться в Салон связи МТС и заполнить соответствующее заявление на замену SIM-карты. Замена SIM-карты оплачивается абонентом в соответствии с тарифом на услугу «Замена SIM-карты». В случае неработоспособности SIM-карты по техническим причинам, не связанным с действиями абонента, замена SIM-карты не тарифицируется.

Для отказа от предоставления услуги «Подключение TWIN-карты» абоненту необходимо обратиться в Салон связи МТС.
Заказывая услугу «Подключение TWIN-карты», абонент тем самым подтверждает, что ознакомлен и согласен с настоящими правилами ее оказания.

Ограничения

Подключение или использование TWIN-карты недоступно на тарифных планах «Безлимитище», «Бизнес Unlim 2.0», а также при наличии подключенных услуг «Корпоративный безлимитный интернет», «Интернет для дома».

Чтобы прокомментировать или ответить, прокрутите страницу вниз ⤓
Оцените, пожалуйста, публикацию:
Загрузка...
Поделитесь с друзьями в социальных сетях: